Tổng quan thuế Việt Nam

Nội dung kiến thức của chuyên đề đòi hỏi người dự thi chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề phải hiểu sâu sắc nội dung những sắc thuế chủ yếu trong hệ thống thuế Việt Nam (được liệt kê cụ thể trong tài liệu này). Những sắc thuế khác trong hệ thống thuế Việt Nam không liệt kê trong tài liệu này thì không nằm trong giới hạn kỳ thi.

Sơ lược về giảng viên:

tienÔng Chung Thành Tiến

UVBCH Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

UVBCH Hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) – Trưởng Ban tuyên truyền – Trưởng đại diện phía Nam

Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng;

Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Chuyên nghiệp TVT.

• Anh Tiến với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuế, là một chuyên gia tư vấn chuyên sâu, tháo gỡ các vướng mắc lớn liên quan đến lĩnh vực thuế cho hàng trăm công ty từ Bắc chí Nam. Đặc biệt chưa có bất kỳ đơn vị nào mà anh nhận tư vấn không thành công;

• Anh Tiến cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế, phụ trách giảng dạy chương trình thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ Kế toán hàng năm (chuyên đề thuế nâng cao) do Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam và Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam tổ chức;

. Anh Tiến cũng là một trong những chuyên gia đào tạo thuế hàng đầu cho các tập đoàn, các tổng công ty, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài,… được học viên đánh giá cao khi tham dự các lớp do anh Tiến trực tiếp trình bày.

• Với môn Thuế áp dụng cho doanh nghiệp (trong kinh doanh) của khóa học VCCA, anh Tiến sẽ trực tiếp mang lại cho các bạn không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kinh nghiệm thực tế vô cùng quý báu của người hành nghề chuyên nghiệp. Đặc biệt tham gia chương trình đào tạo này, học viên sẽ thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận về thuế và chắc chắn các bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi xử lý các công việc liên quan đến thuế cho doanh nghiệp mình.

 

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG