Tài liệu đào tạo thuế tối thiểu toàn cầu

Screen Shot 2023 07 05 at 09.13.46

Ngày 20 tháng 5 năm 2023, nhận lời mời của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Ông Chung Thành Tiến, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng, Uỷ viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, phụ trách khu vực phía Nam, Giám đốc Chi…

TVT ProTrain Chiêu sinh Lớp: “Thanh tra, kiểm tra, soát xét và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trong điều kiện Chính phủ kiến tạo”

a P

Bất kỳ doanh nghiệp nào có phát sinh thu nhập đều phải có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Thuế luôn là đề tài nóng tại mọi quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.