Slide trình bày Luật quản lý thuế cho lớp ôn thi CCHN 2016

Tài liệu hướng dẫn ôn thi chuyên đề "Thuế và quản lý thuế nâng cao – Luật quản lý thuế" trong chương trình ôn thi chứng chỉ hành nghề do Ông Chung Thành Tiến soạn và trực tiếp chia sẻ với ACE Học viên của VICA.HCM vào ngày 20/08/2016.

Do tài liệu này chỉ phục vụ riêng cho lớp ôn thi CNHN và được soạn trên cơ sở đề cương ôn thi CCHN của BTC, Quý vị quan tâm có thể tải về tham khảo thêm, nếu có nội dung nào cần trao đổi, chia sẻ, góp ý,… kính mong Quý vị phản hồi về địa chỉ Email: [email protected]

Slide hướng dẫn Luật quản lý thuế