Ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”

Với mục tiêu trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả , là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế cũng như thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

bui van nam

 

 

Ngành Thuế đã ban hành Tuyên ngôn, trong đó luôn coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị:

 

Minh bạch: Chính sách thuế, thực hiện quản lý thuế rõ ràng, cam kết công khai thủ tục hành chính thuế tới mọi tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

 

Chuyên nghiệp: Công chức, viên chức thuế có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo; luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế.

 

Liêm chính: Luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy.

 

Đổi mới: Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả và mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân.

 

Trên cơ sở những giá trị đó, ngành Thuế đang tiến hành xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động công tác quản lý thuế trong đó có những chỉ tiêu do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá để đảm bảo tính khách quan; Xây dựng bản mô tả yêu cầu công việc theo từng chức năng quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế; Bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình về đạo đức, văn hoá công sở để giảng dạy cho công chức, viên chức thuế; Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện Tuyên ngôn tại cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương.

 

Ngành Thuế cam kết nỗ lực đổi mới, tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật thuế, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh./.

 

Theo trang tin BTC

 

Nội dung Quyết định 1766

Tin liên quan