Tài liệu đào tạo thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày 20 tháng 5 năm 2023, nhận lời mời của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Ông Chung Thành Tiến, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng, Uỷ viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, phụ trách khu vực phía Nam, Giám đốc Chi nhánh CLBKTTTQ tại Tp. HCM, Chủ tịch Chi hội Kế toán Hiểu đúng – Làm đúng đã chia sẻ trực tuyến với toàn thể Hội viên Câu lạc bộ và Hội viên Chi hội kế toán hiểu đúng – làm đúng với chuyên đề đang rất nóng hiện nạy “THỰC TRẠNG, TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG PHÓ CỦA CHÚNG TA”.

Screen Shot 2023 07 05 at 09.13.46

Thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng. Hiện 142/142 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đồng thuận. Với loại thuế này, các tập đoàn, công ty lớn có doanh thu từ 750 triệu Euro trở lên sẽ đều phải đóng thuế 15%, dù là ở bất kỳ quốc gia nào.

Hiện nay, hơn 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, trong đó, hơn 70 doanh nghiệp có khả năng chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu ngay trong từ năm 2024.

vua

Trước tình hình gấp rút phải triển khai, ứng phó ngày 18/4, Bộ Tài chính cùng 200 đại biểu chia sẻ những giải pháp phù hợp cho Việt Nam, nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi khi thuế tối thiểu toàn cầu được thực thi cũng như duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Với góc độ nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và người trực tiếp tham gia công tác tài chính, kế toán, thuế cho doanh nghiệp chúng ta phải làm gì để ứng phó một cách tốt nhất, lấy khó khăn, thách thức làm mục tiêu khẳng định giá trị doanh nghiệp cũng như bản thân mình,… là những nội dung chia sẻ rất hay và hữu ích đã được Ông Chung Thành Tiến trình bày trong ngày 20/05/2023.

Để đáp ứng việc tham khảo, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ của nhiều Quý ACE đọc giả, chúng tôi đính kèm theo đây tài liệu của buổi chia sẻ vừa qua để ACE có thể tham khảo.

Chú ý: Tài liệu này chỉ là cơ sở cơ bản để nhắc người trình bày nhớ các nội dung chia sẻ cần thiết, không phải là tất cả những gì của buổi chia sẻ, do đó việc quý vị không tham gia buổi chỉa sẻ dẫn đến không hiểu nội dung mà diễn giả đã trình bày là điều tất yếu, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến việc suy diện (nếu có).

 

TẢI NỘI DUNG TÀI LIỆU TẠI ĐÂY Pillar 2.170523