Tài liệu CNKT thuế mới nhà thầu cho nhân viên Đồng Hưng theo thông tư 103/2014/TT-BTC

Các nội dung mới tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến thuế Nhà thầu đã được Công ty hướng dẫn cặn kẽ cho toàn bộ nhân viên, qua đó giúp ACE làm dịch vụ kế toán cho khách hàng của Công ty tự tin hơn khi tư vấn, tính toán thuế nhà thầu cho khách hàng trong thời gian tới.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/10/2014.

Xem nội dung slide tập huấn