Sổ tay nhân viên

Để thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, hoài bão của mình, mỗi người, mỗi tổ chức đều cần lựa chọn cho mình một hướng đi, một phong cách phù hợp với môi trường, con người và hoàn cảnh kinh doanh cụ thể.

 

Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng là một doanh nghiệp trẻ, luôn tràn đầy sức sống và khát vọng vươn lên. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình một phong cách làm việc phù hợp để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn mà công ty đã đặt ra. Phong cách đó được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách nhỏ này, được biên soạn công phu bởi tập thể phòng Nhân sự – Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng.


Sổ tay Nhân viên của Công ty là tài liệu nhằm cung cấp cho tất cả Nhân viên đang làm việc tại Công ty hiểu một cách rõ ràng về các chính sách, chế độ và các qui định của Công ty, hướng dẫn tất cả Nhân viên làm đúng để đạt được mục tiêu phát triển của cả Công ty và cá nhân mỗi Nhân viên.

 

Phòng Nhân sự và Ban giám đốc Công ty luôn mong muốn được lắng nghe ý kiến phản hồi từ tất cả Nhân viên Công ty, Các bạn hãy mạnh dạng đưa ra ý kiến đóng góp để cùng nhau hoàn thiện hơn vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

 

Nội dung Sổ tay nhân viên

 

Giám đốc

Chung Thành Tiến

Tin liên quan