Nội quy lao động của Công ty

labor

            QUY TRÌNH QUẢN LÝ HC-NS     NGÀY              : 01-01-2009 TRANG        : 1 / 50                        NỘI QUY LAO ĐỘNG Căn cứ bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hịa X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngy 23 thng 06 năm 1994 v Luật sửa đổi bổ…

Giới thiệu chung về Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng

logo DH 29.10.2020

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN ĐỒNG HƯNG Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng (DHCO), là một Công ty chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ và tư vấn Tài chính, Kế toán; Tư vấn thuế; Tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý; Tư…