Cập nhật kiến thức đợt 2/2013 – phía Nam

Thực hiện kế hoạch cập nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề năm 2013, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam kết hợp với Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 2 tại TP Hồ Chí Minh cho các đơn vị và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), cụ thể như sau:

Nội dung:

1. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo TT45/2013/TT-BTC và các vướng mắc. 

+ Thời gian: 4 giờ (buổi sáng ngày 02/08/2013)

+ Diễn giả: Ông Mai Thanh Tòng – Phó chủ tịch VICA
 

strong style=”background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;”>Tải tài liệu tham khảo

 

2. Trao đổi một số nội dung mới liên quan đến Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn hiện hành và các vướng mắc.

+ Thời gian: 4 giờ (buổi chiều ngày 02/08/2013)

+ Diễn giả: Tiến sỹ Lê Văn Hưng – Nhà Giáo Ưu Tú – Giảng viên chính –  Khoa Luật  – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

strong style=”background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;”>Tải tài liệu tham khảo

 

3. Trao đổi một số nội dung mới liên quan đến luật quản lý thuế, luật thuế TNCN, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.

+ Thời gian: 8 giờ (cả ngày 03/08/2013)

+ Diễn giả: Ông Phạm Đức Hòa Chuyên viên Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

 

strong style=”background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;”>Tải tài liệu tham khảo

 

Thời gian: 2 ngày bắt đầu từ 7g45, ngày 02/8/2013.

Địa điểm: Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM.