Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán

Phát sinh từ nhu cầu thực tế diễn ra hàng ngày tại Công ty, Ông Chung Thành Tiến – Giám đốc Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng đã mô tả lại các công việc cung cấp dịch vụ qua một quy trình rất cô động dễ hiểu, dễ áp dụng nhằm đảm bảo mọi nhân viên Công ty điều thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình, giúp các cấp quản lý, ban giám đốc dễ dàng kiểm soát công việc của nhân viên từ dưới lên trên một cách hiệu quả nhất.

 

tieng viet 02

tieng viet 03

 

Bên cạnh quy trình dịch vụ, Công ty cũng thiết kế các mẫu biểu liên quan, các quy chế, quy định, bản mô tả công việc cho từng vị trí trong Công ty.

 

Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán;

Quy định lập kế hoạch công việc;

Quy định về lưu trữ hồ sơ, chứng từ khách hàng;

Các mẫu biểu liên quan.

Tin liên quan