Kế toán Đồng Hưng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ năm 2015

Hiện nay Công ty cũng đã được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA (đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo sự ủy quyền của Bộ Tài Chính tại văn bản số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005, của Bộ Tài chính) xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2015 cho khách hàng tại Việt Nam.

Nhằm giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn  dịch vụ kế toán đúng quy định, chất lượng, uy tín, hạn chế tối đa thiệt hại do sử dụng dịch vụ kế toán chui, chúng tôi xin công khai văn bản xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán của Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng trong năm 2015 để Quý khách tham khảo.

XEM VĂN BẢN XÁC NHẬN

Để được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đơn vị mình   Quý khách hàng hãy kiểm tra thông tin hành nghề trước khi lựa chọn dịch vụ tại: http://www.vica.org.vn/tin-tuc/danh-sach-du-dieu-kien-hanh-nghe-dvkt-67.html 

Tham khảo một số bài viết liên quan:

1. http://www.thesaigontimes.vn/124029/150-khach-tham-du-hoi-nghi-gop-y-ve-Du-thao-sua-doi-Luat-Ke-toan.html

2. http://www.vica.org.vn/tin-tuc/quan-ly-chat-luong-hanh-nghe-16/cv-cua-btc-nhac-nho-viec-dang-ky-hanh-nghe-cua-mot-so-cong-ty.html

 

 

 

Tin liên quan