Bộ Tài chính đã ban hành CMĐĐNN Kế toán và Kiểm toán

Nhằm nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ Kế toán và Kiểm toán chuyên nghiệp tại Việt Nam đảm bảo vai trò trách nhiệm hoạt động vì lợi ích của công chúng cũng như góp phần nâng cao vị trí nghề nghiệp trong xã hội. Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn Mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho những người hành nghề Kế toán Kiểm toán. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Tải Thông tư 70/2015/TT-BTC

Tin liên quan