Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng nhận bằng khen từ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam

Bang khen Cty Dong Hung

Ngày 10/04/2015, tại Tp. Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng đã vinh dự đón nhận Bằng khen từ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, góp phần xây dựng và phát triển Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Bộ Tài chính đã ban hành CMĐĐNN Kế toán và Kiểm toán

cmddnn

Nhằm nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ Kế toán và Kiểm toán chuyên nghiệp tại Việt Nam đảm bảo vai trò trách nhiệm hoạt động vì lợi ích của công chúng cũng như góp phần nâng cao vị trí nghề nghiệp trong xã hội. Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn Mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho những người hành nghề Kế toán Kiểm toán. 

Kế toán Đồng Hưng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ năm 2015

maufixed 01

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là Công ty hàng đầu trong việc tuân thủ các qui định về quản lý hành nghề Kế toán dịch vụ tại Việt Nam. Công ty luôn đứng đầu trong danh sách các Công ty dịch vụ đăng ký hành nghề hàng năm (từ năm 2008 – 2015) với Trung Ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

Công ty Dịch vụ Kế toán đăng ký hành nghề đầy đủ nhất!

Logo DH

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là Công ty hàng đầu trong việc tuân thủ các qui định về quản lý hành nghề Kế toán dịch vụ tại Việt Nam. Công ty luôn đứng đầu trong danh sách các Công ty dịch vụ đăng ký hành nghề hàng năm (từ năm 2008 – 2012) với Trung Ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

Công ty DV Kế toán Đồng Hưng nhận bằng khen từ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bang khen LHH

Ngày 25/01/2013, tại Tp. HCM, Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng đã vinh dự đón nhận Bằng khen từ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, góp phần xây dựng và phát triển Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Chung Thành Tiến – Giám đốc Công ty cũng vinh dự nhận Giấy khen từ VAA vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nghề Kế toán – Kiểm toán tại Việt Nam.

Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán

Logo DH

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng tự hào là Công ty Dịch vụ Kế toán đầu tiên tại Việt Nam tự xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng. Được VAA đánh giá rất cao và đã ban hành áp dụng chung cho tất cả các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán trên cả nước.