Hội nghị vận động thành lập Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VAPAP).

Với sự cần thiết phải thành lập một tổ chức nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của những người hành nghề kế toán tại Việt Nam, để giải quyết các vấn liên quan đến hoạt động hành nghề: Cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế rủi ro nghề nghiệp, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, khắc phục tình trạng hoạt động mang tính đơn lẻ của các đơn vị, cá nhân hành nghề kế toán và góp phần đẩy mạnh chất lượng dịch vụ cung cấp ra xã hội, nâng cao vị thế xã hội cho nghề nghiệp.

IMG 1192

Ngày 04/10/2012, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội nghị “Vận động thành lập Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam” do các thành viên phía Nam của Ban vận động đứng ra tổ chức. Smart Train, một tổ chức nghề nghiệp, chuyên đào tạo kế toán viên công chứng cho ACCA tài trợ toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự phục vụ Hội nghị. Bà Trịnh Hồng Nguyệt – Phó Chủ tịch VAA, Phó Ban vận động (BVĐ)  thành lập Chi hội,  chủ trì Hội nghị.

Mặc dù, những ngày trước Hội nghị và ngay trong ngày Hội nghị diễn ra, tại Tp. Hồ Chí Minh, trời mưa triền miên suốt ngày đêm. Tuy nhiên, nhiều đơn vị dịch vụ kế toán và các cá nhân đang hành nghề kế toán tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam cũng đã về tham dự Hội nghị khá đông, thành phần tham dự Hội nghị, gồm có:

Các vị đại biểu là khách mời đồng thời cũng là thành viên của BVĐ thành lập Chi Hội:  

Bà Phạm Thị Kim Lệ – Ủy viên BCH-VAA, Chủ tịch Hội Kế toán Tp.HCM, Phó BVĐ thành lập Chi Hội;  Ông Phạm Công Tham – Ủy viên BCH-VAA, Trưởng Ban Quản lý Hành nghề Kế toán của VAA, Phó Ban thường trực BVĐ thành lập Chi hội; Ông Mai Thanh Tòng, Ủy viên BCH-VAA, Phó Chủ tịch Hội Kế toán Tp. HCM, Ủy viên BVĐ thành lập Chi hội.

Các Giám đốc Công ty Dịch vụ Kế toán, Chủ Cơ sở Dịch vụ Kế toán, đại diện các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và đông đảo các cá nhân hành nghề kế toán tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam.

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, cá nhân hành nghề kế toán đã bày tỏ sự mong muốn và cần thiết thành lập Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam nhằm các mục đích: Bảo vệ quyền hành nghề và lợi ích chính đáng của những người hành nghề kế toán “Chân chính” tại Việt Nam; Thông qua sinh hoạt Chi hội Kế toán Hành nghề, được cùng tham gia ý kiến với Bộ Tài chính trong các vấn đề: Dự thảo sửa đổi hoặc làm mới các chế độ, chính sách liên quan đến quản lý kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính; Sửa đổi bổ sung vào các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn nói trên; Trao đổi nghề nghiệp tìm các giải pháp tối ưu, các bài học kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn,… giúp các đơn vị, cá nhân hành nghề tháo gỡ những khó khăn hiện đang gặp phải như: quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh còn thấp, khả năng thích ứng trước những đòi hỏi của thị trường khu vực và thế giới khi Việt Nam hội nhập toàn diện.

Hội nghị đã đề cử tới 6 ứng viên, tham gia ứng cử vào BCH Chi hội, trong Đại Hội nhiệm kỳ đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức tại Tp. HCM vào ngày 18/01/2013.

Hội nghị cũng đã nhất trí thành lập Ban nghiên cứu Luật Kế toán hiện hành chuẩn bị góp ý cho dự thảo lại Luật Kế toán trong chương trình xây dựng Pháp luật của Quốc hội khoá XIII sắp tới.

Kết luận Hội nghị, Bà Trịnh Hồng Nguyệt đánh giá cao vai trò của các đơn vị dịch vụ kế toán, cá nhân hành nghề đã đóng góp tích cực cho xu thế phát triển chung của nghề nghiệp kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập và ghi nhận những mong muốn, đề đạt của các đơn vị, cá nhân hành nghề để kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan (cụ thể là VAA) sớm hoàn thiện các thủ tục để cho tiến hành đại hội thành lập Chi hội theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Chi hội đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

 

Tin VAPAP

Tin liên quan