Đại hội thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

Phat bieu chi dao Ong DTHung

Tham dự hội nghị và Đại hội có các đại biểu đại diện phía cơ quan quản lý nhà nước:

  • Ông Đặng Thái Hùng – Vụ trưởng và các lãnh đạo, chuyên viên của vụ CĐKT & KT Việt Nam, Bộ Tài chính;
  • Các đại biểu đến từ các Hiệp hội nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế hoạt động tại Việt Nam;
  • Các công ty kiểm toán và lãnh đạo, cán bộ đại diện cho hơn 35 công ty, cơ sở dịch vụ kế toán trong cả nước; và
  • Các hội viên cá nhân chính thức, hội viên cá nhân dự bị.

 

Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2012 và những điểm còn hạn chế và đưa ra các kiến nghị với Bộ Tài chính, Hội KT & KT Việt Nam, các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, đồng thời trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai công việc của năm 2013 đối với công tác quản lý hành nghề kế toán.

Đại hội Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chi hội Kế toán) cũng đã thông qua và tán thành các nội dung sau:

  1. Dự thảo Quy chế hoạt động, những điểm cần sửa đổi, bổ sung;
  2. Chương trình hoạt động nhiệm kỳ thứ nhất của Chi hội gồm có 9 công việc cụ thể;

 

Đại hội đã đón nhận lời chúc mừng của Ông Đặng Thái Hùng – Vụ trưởng vụ CĐKT & KT – Bộ Tài chính, và lời phát biểu chúc mừng của Bà lê Thị Hồng Len – Trưởng đại diện ACCA tại Việt Nam.

Ra mat BCH+BKT

Ông Chung Thành Tiến – Giám đốc Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng (chính giữ) được tín nhiệm bầu vào BCH nhiệm kỳ I – giữ vị trí Trưởng văn phòng phía Nam của Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra được 15 thành viên BCH, gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch; và bầu ra 03 thành viên của Ban kiểm tra của Chi hội.

Đại hội giao trách nhiệm cho BCH nhiệm kỳ I

– Bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động của Chi hội trên cơ sở ý kiến Đại hội đã biểu quyết để trình VAA phê duyệt;

– Cụ thể hóa các nhiệm vụ  hoạt động và tổ chức chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn toàn thắng lợi mọi nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới và phát triển kế toán Việt Nam. Đại hội tin tưởng rằng, với những thành công của Đại hội, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội đã quyết định, quyết tâm xây dựng Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam thành tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước trong thời kỳ mới và hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp của khu vực và thế giới.

 

Xem bản tin Đại hội do VTV1 đưa tin ngày 26/01/2013;

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết và Đại hội.

 

Tin liên quan