“Chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Australia”

 

Hội thảo được tổ chức với mục đích tìm hiểu chất lượng kiểm toán tại Australia, qua đó học hỏi kinh nghiệm và vận dụng vào việc kiểm soát chất lượng và hoạt động kiểm toán tại VN.

1486556

Toàn cảnh Hội nghị

 Theo Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Đặng Thái Hùng, việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán trên thế giới đã có quá trình phát triển khá lâu dài và hoàn thiện, ở Việt Nam đã qua 21 năm hình thành và phát triển hệ thống kiểm toán độc lập. Trong quá trình đó, Việt Nam cũng đã nghiên cứu ban hành các văn bản quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, những văn bản này thời gian qua đã phát huy được những tác dụng tích cực. Tuy nhiên trong bối cảnh và điều kiện ngày này cùng với sự ra đời của luật kiểm toán độc lập thì yêu cầu về chất lượng kiểm toán được đặt ra ngày càng cao, đặc biệt là phù hợp với điều kiện của hội nhập quốc tế, vì vậy kinh nghiệm quốc tế về hệ thống kiểm toán có thể giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống kiểm toán độc lập có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quan trọng không chỉ với các DN kiểm toán mà còn có ý nghĩa với cả các DN, các tổ chức kinh tế của nền kinh tế quốc dân, bởi chất lượng của hoạt động kiểm toán quyết định sự minh bạch về hệ thống thông tin kinh tế tài chính của các DN và tổ chức kinh tế.

 

Chia sẻ về môi trường pháp lý kiểm toán tại Australia, ông Peter Docherty, Giám đốc chương trình đào tạo kiểm toán hành nghề CPA Australia cho biết, nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Australia hoạt động theo cơ chế tự quản. Các hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán có trách nhiệm quản lý các dịch vụ do hội viên hành nghề của họ cung cấp. Australia có 3 hội nghề nghiệp: CPA Australia, ICAA và IPA. Uỷ ban chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC) là cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ tài chính, thị trường, doanh nghiệp. Tất cả các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán đều có chương trình kiểm soát chất lượng riêng và ASIC thực hiện chương trình giám sát kiểm toán riêng. CPA Australia luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các bộ phận liên quan của ICAA và ASIC để kiểm tra việc trải qua tính tuân thủ của các hội viên. Vì CPA Australia là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), do đó CPA có chương trình kiểm soát chất lượng của các thành viên (những người có chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề). Cũng theo ông Peter Docherty, 4 yếu tố cần thiết để có chất lượng kiểm toán tốt, đó là: chuẩn mực kế toán, kiểm toán; kiểm soát chất lượng; quy định của Nhà nước về chất lượng và tiêu chuẩn về kiểm soát tuân thủ.

 

Cũng tại hội thảo, bà Caroline Bancroft, Trưởng phòng Chương trình Kiểm soát chất lượng, CPA Australia cho biết, mục đích của việc rà soát chất lượng hội viên của CPA Australia là đảm bảo họ tuân thủ những chuẩn mực của ngành chứ không phái để xếp hạng hội viên. Những hội viên không đạt yêu cầu khi rà soát sẽ có 5 tháng để tự cập nhật, nâng cao trình độ và được rà soát lại. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ được chuyển qua Hội đồng xử lý kỷ luật để giải trình và tiếp  tục có cơ hội khắc phục. Nặng nhất có thể bị tước thẻ hội viên. Bà Caroline cũng cho biết, trước đây, CPA Australia cũng áp dụng cơ chế cho hội viên tự chọn người rà soát nhưng sau đó đã thực hiện phân công. Bà cho biết, những hội viên đã qua rà soát phải đáp ứng được những yêu cầu rất cao về sự liêm chính, độc lập, khách quan và lành nghề; cứ sau 3 năm hội viên được rà soát lại, do đó đội ngũ này rất đáng tin cậy./.

 

Theo trang tin BTC

Tin liên quan