Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý III/2014

1650589

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Bộ Tài chính đã thông tin về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN 9 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và Quý IV/2014. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện trên một số mặt công tác chính như sau: Công tác thu NSNN 9 tháng đầu năm kết quả đạt khá. Cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Theo báo cáo, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 85,41 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng ước đạt 768 nghìn tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013; Bội chi NSNN tháng 9 ước 28,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 131,99 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm; Về tình hình huy động vốn cho NSNN, trong tháng 9/2014 (tính đến ngày 25/9/2014), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 12.000 tỷ đồng (bằng 76,4% so với tháng trước và bằng 126% so với cùng kỳ năm trước). Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2014, KBNN huy động được 210.198,3 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 145,0% so với cùng kỳ năm 2013.

1650590

Toàn cảnh buổi họp báo

Đối với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong 9 tháng và tháng 9 năm 2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thể hiện trên các mặt như sau: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường; Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đã được Bộ Tài chính tích cực thực hiện như: Công tác xây dựng chính sách, pháp luật tài chính; đánh giá thực hiện NSNN năm 2014 và xây dựng dự toán NSNN năm 2015; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Trong tháng 10 và Quý IV/2014, Bộ Tài chính tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; Tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 68/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục những hạn chế, tồn tại theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014;tích cực triển khai các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững và đóng góp cho ngân sách nhà nước; định kỳ hàng tuần tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ.

1650591

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trả lời PV báo chí

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015), cũng tại cuộc họp báo Quý III/2014, Bộ Tài chính chính thức phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính và “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”. Cuộc thi nhằm làm sáng tỏ những mốc son trong chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền Tài chính quốc gia vững mạnh.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã trả lời các câu hỏi đặt ra của một số phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tập trung vào những vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm như: Thu NSNN (khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu), giá sữa và thanh tra giá sữa, giá than, việc ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 83/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, tiến độ cổ phần hóa DNNN (tình hình thoái vốn ở Tập đoàn, Tổng công ty), chống chuyển giá (kế hoạch thanh tra các DN FDI, trong đó có Metro), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, dự thảo về casino…

TH-MT – Trang tin BTC

 

Tin liên quan