TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam từ khi bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi đi vào hoạt động chính thức.

 

Các nội dung chính như sau:

 

1. Tư vấn các quy định của Pháp luật:

  – Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất cho các nhà đầu tư;

Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tin thuê đất, hỗ trợ lãi suất…;

Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyn và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;

–  Tư vấn lựa chọn loại hình Doanh nghiệp;

–  Tư vấn soạn thảo các hồ sơ cần thiết;

–  Tư vấn các điều kiện thành lập, góp vốn;

–  Tư vấn về tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;

–  Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Thành viên, Cổ đông;

–  Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động;

–  Tư vấn về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

2. Soạn thảo các hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

 

– Viết dự án khả thi, các luận chứng kinh tế, kỹ thuật;

– Soạn thảo các hồ sơ xin ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất, …;

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

– Soạn thảo dự thảo Điều lệ Công ty;

– Soạn thảo danh sách Thành viên, Cổ đông sáng lập;

– Giấy ủy quyền;

– Các hồ sơ liên quan khác.

 

3. Soạn thảo các hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi bổ sung thành viên, cổ đông góp vốn;

– Thay đổi bổ sung nghành nghề kinh doanh;

– Thay đổi bổ sung vốn điều lệ;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở, tên gọi, số điện thoại,…

 

4. Soạn thảo các hồ sơ đăng ký ban đầu:

– Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp;

– Soạn thảo giấy chứng nhận góp vốn, cam kết góp vốn;

– Soạn thảo các hồ sơ kê khai thuế và mua Hóa đơn;

– Liên hệ đăng bố cáo thành lập.

 

5. Tư vấn tạm ngừng hoạt động, giải thể Doanh nghiệp:

Tin liên quan