Tổng hợp văn bản pháp luật tháng 12 năm 2012

TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH TRONG THÁNG 12/2012

—–oOo—–

 

  • ► VĂN BẢN THUẾ:

 

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Công văn 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013.

Công văn 4505/TCT-DNL về chi phí tiền lương, tiền công được trừ khi tính TNCT.

Công văn 4592/TCT-CS về việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo thông tư số 199/2012/TT-BTC.

Công văn 4467/TCT-CS về vướng mắc trong việc lập hóa đơn GTGT

Công văn 7092/TCHQ-TXNK về việc đề nghị xóa nợ thuế.

Công văn 7242/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế.

Công văn 7246/TCHQ-TXNK về các thủ tục miễn thuế nhập khẩu.

Công văn 4662/TCT-TVQT về việc giá khởi điểm để bán đấu giá xe ôtô.

Công văn 7050/TCHQ-TXNK về thời hạn nộp thuế GTGT cho lô hàng nhập SXXK.

Công văn 4522/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT đối với Tổ chức Animals Asia Foundation.

Công văn 4569/TCT-CS về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của TSCĐ, HH của DN giải thể.

Công văn 17575/BTC-CST về thu thuế BVMT đối với bao bì đóng gói sẵn sàng hàng hóa.

Công văn 7241/TCHQ-TXNK về việc thu thuế bản quyền khi nhập khẩu các bản phim từ nước ngoài về Việt Nam.

Công văn 4534/TCT-TNCN về việc kê khai đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

Công văn 4508/TCT-KK về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.

Công văn 17563/BTC-TCT về việc thực hiện thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn.

Công văn 7156/TCHQ-TXNK về việc xác định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng tạm nhập – tái xuất xuất bán vào khu phi thuế quan.

Công văn 16593/BTC-TCHQ về việc thực hiện quy định bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

Công văn 7031/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách, hồ sơ để hoàn thiện việc đăng ký miễn thuế cho Dự án đầu tư bổ sung thuộc Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Công văn 7011/TCHQ-TXNK về đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế của nguyên liệu NK để SX, đã xuất khẩu sản phẩm nhưng bị đối tác nước ngoài trả lại và doanh nghiệp tiêu hủy.

Công văn 4594/TCT-DNL về việc kiến nghị TCT xem xét, cho giãn tiến độ nộp tiền thuế đất phát sinh vượt của năm 2011 sang nộp của năm 2012 và năm 2013, mỗi năm nộp 50%.

 

  • ► VĂN BẢN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG:

 

Quyết định 2646/QĐ-NHNN về LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu, LS cho vay qua đêm trong TTĐT liên NH; cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong TTBT của NHNN VN đối với các NH.

Thông tư 32/2012/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 33/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

  • ► LAO ĐỘNG:

 

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn LĐ.

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, .., cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn LĐ.

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật.

 

  • ► VĂN BẢN KHÁC:

 

Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Luật số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Luật số 22/2012/QH13 quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.


 

Tin liên quan