Thủ tướng đồng ý bãi bỏ thuế môn bài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan đến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung vào dự án này ba nội dung:

Thứ nhất, đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Thứ hai, bãi bỏ quy định về việc thu, nộp thuế môn bài.

Thứ ba, luật hóa quy định về quyền lựa chọn hình thức nộp thuế theo một trong hai cách thức nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản.

Sau khi xem xét, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét.

Tin liên quan