Tháo gỡ vướng mắc về xử lý nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1539/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để tháo gỡ vướng mắc về quá trình xử lý nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh.

Ngành Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn. Ảnh minh họa.
Ngành Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn. Ảnh minh họa.

Về vấn đề xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định một trong các trường hợp xử lý nợ gồm: Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo với người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, đảm bảo người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách và cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, để xem xét xử lý nợ theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Bên cạnh nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn chi tiết về đối tượng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, tại khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Khoản 1, Điều 12, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điểm c, khoản 2, Điều 21, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh: Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trong vòng 24 giờ làm việc cơ quan quản lý thuế ban hành văn bản hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo Mẫu số 02/XC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Đối chiếu với quy định trên, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Tin liên quan