Ngành thuế quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế

Ngay sau khi ban hành kế hoạch hành động, các đơn vị và các Cục Thuế đã đồng loạt thực hiện, cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ và giao trực tiếp cho từng bộ phận, cán bộ triển khai. Nhiều Cục Thuế còn báo cáo UBND cấp tỉnh để lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thành phố. Cùng với việc triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế còn ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT và đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho NNT.
 
Đã đơn giản hóa 226/226 TTHC thuế
 
Bộ Tài chính đã đơn giản hóa 226/226 TTHC thuế, các nội dung đơn giản hóa này đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và các văn bản hướng dẫn Luật.
Khi Luật và các văn bản hướng dẫn nêu trên được thực hiện sẽ giúp đơn giản hóa công tác quản lý thuế và nộp thuế: cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in; phân ngưỡng chịu thuế GTGT; giảm tần suất kê khai thuế GTGT từ khai theo tháng (12 lần/năm) sang khai theo quý (4 lần/năm); áp dụng rộng rãi kê khai thuế điện tử; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đơn giản hồ sơ đề nghị xóa nợ… là những lợi ích mà người nộp thuế được hưởng; Khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế; bổ sung những phương thức quản lý mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế như áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế.
 
Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư về thuế nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 01/9/2014. Cụ thể: sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế GTGT, qua đó số giờ nộp thuế GTGT giảm khoảng 156 giờ/năm; khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN, khắc phục sự khác biệt giữa chi phí ghi nhận theo kế toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN qua đó số giờ nộp thuế TNDN giảm khoảng 45,5 giờ/năm.
Như vậy, việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt Thông tư trên, thời gian thực hiện TTHC thuế giảm được 201,5 giờ/năm.
 
Đối với giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 30/9/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định về thuế, trong đó có các nội dung quy định về cải cách TTHC như: chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý (qua đó giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 04 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống); bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm (giảm số lần khai thuế TNDN từ 05 lần/năm xuống còn 01 lần/năm); bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Không quy định phải quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi; Cho phép thực hiện cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động; Bãi bỏ quy định việc doanh nghiệp phải rà soát để kê khai, điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ đối với trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ trả góp, trả chậm; Bổ sung quy định không phải kê khai quyết toán thuế TNCN theo năm đối với cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Và quy định không quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định thay vì chỉ quy định: không quyết toán thuế TNCN “đối với cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn” như trước đây.
 
Thực hiện giải pháp này, góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm (trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ).
 
Đối với các giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội, Bộ Tài chính đã xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị liên quan dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế Tài nguyên và Luật Quản lý thuế. Đồng thời, rà soát, báo cáo đánh giá bổ sung tác động thực hiện các giải pháp của Quốc hội về thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế và cải cách TTHC thuế, hải quan theo đề nghị của Uỷ ban tài chính Ngân sách Quốc hội.
 
Như vậy, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC thuế (tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).
 
Tích cực triển khai khai thuế điện tử
 
Ngành thuế đã triển khai mở rộng khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã đạt được những kết quả đáng kể: Đến nay, 63 Cục Thuế và trên 300 Chi cục Thuế trực thuộc đã triển khai hệ thống khai thuế qua mạng; Hệ thống khai thuế qua mạng đã cung cấp dịch vụ được cho hơn 409.468 người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, đạt trên 84% số doanh nghiệp đang hoạt độngKý kết thoả thuận với 4 NHTM (Agribank, Vietcombank, Viettinbank, MB) để thực hiện nộp thuế điện tử (trước đó đã thí điểm với BIDV tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh), dự kiến cuối năm 2014 sẽ triển khai tại 18 Cục Thuế địa phương (hiện nay đã có 1.459 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế, với số thuế thu được là 611 tỷ đồng).
Bộ Tài chính đang triển khai kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn và tiến tới nghiên cứu ứng dụng kê khai thuế qua mạng với lĩnh vực này.
 
Cùng với đó, Tổng cục Thuế còn đang thực hiện dự án Thuế điện tử góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)-truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2020. Theo đó người nộp thuế có thể thực hiện các nghĩa vụ thuế trên một cổng thông tin điện tử của ngành Thuế từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đến hỏi đáp tra cứu thông tin về thuế.
 
Giải pháp Thuế điện tử tập trung này sẽ được triển khai thí điểm trong đầu năm 2015 cho 02 tỉnh thành phố đã triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung. Giải pháp dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai mở rộng cho các tỉnh thành phố trong cả nước trong những năm tiếp theo.
 
TN – Theo trang tin Bộ Tài chính

Tin liên quan