Nên chọn dịch vụ kế toán như thế nào?

Một Doanh nghiệp muốn tăng trưởng cần phải dựa trên nguồn tài chính lành mạnh. Kế toán là người có thể đưa ra xem xét toàn bộ vòng tròn hoạt động kinh doanh, từ khâu khởi đầu, suốt quá trình phát triển đến khi kết thúc. Trong mọi thời điểm, những đóng góp của chuyên gia kế toán sẽ có giá trị lớn.

 

Trong thời kỳ kinh tế như hiện nay, sự quan tâm lớn được dành cho vai trò của kế toán dịch vụ, đặc biệt là kiểm toán viên hành nghề. Dịch vụ kế toán phát triển một cách tự phát, chưa được kiểm soát đầy đủ. Theo số liệu thống kê chưa chính xác, trong cả nước hiện nay có cả vài nghìn người đang đứng ra cung cấp dịch vụ kế toán. Trong khi đó, số người đăng ký hành nghề tính đến hết tháng 10/2012 chỉ khoảng 120 Kế toán viên hành nghề với 59 đơn vị và cá nhân cung cấp dịch vụ. Chính vì thế việc lựa chọn một Công ty cung cấp dịch vụ kế toán có đủ các phẩm chất, chuyên môn, trình độ, uy tín, đạo đức,… là một vấn đề không đơn giản cho Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

 

Nhằm hạn chế tối đa những thiết hại không đáng có cho Doanh nghiệp trong vấn đề lựa chọn các đơn vị, cá nhân đang cung cấp dịch vụ kế toán theo đúng quy định, Hội kế toán Việt Nam – VAA, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam – VAPAP thường xuyên cập nhật thông tin về đăng ký hành nghề tại trang tin của VAPAP để Doanh nghiệp có thông tin lựa chon. Đây chỉ là cách để Doanh nghiệp lựa chọn yếu tố cần, nhưng chưa đủ. Để đảm bảo an tâm khi lựa chọn dịch vụ, xin có vài góp ý như sau:

 

 

 

Tin liên quan