Xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hoá đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4569 /TCT-CS ngày 20/12/2012 trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tài sản cố định (TSCĐ), hàng hoá đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp.

Leave a Reply