Thông tư số 199/2012/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2012/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Thông tư có hiệu lực từ 31/12/2012 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2012.

Leave a Reply