Thông tư số 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2004 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư số 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2004 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán.

Leave a Reply