Công văn số 4505/TCT-DNL ngày 18 tháng 12 năm 2012

Công văn số 4505/TCT-DNL ngày 18 tháng 12 năm 2012 trả lời công văn số 4260/CT-TTr ngày 15/8/2012 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc xác định chi phí tiền lương, tiền công được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Leave a Reply