Công văn số 1806/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời V/v thuế suất thuế GTGT trồng cây xanh

Công văn số 1806/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời V/v thuế suất thuế GTGT trồng cây xanh.

Leave a Reply