Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2012/TT-BTC thay thế các quy định trước về thuế nhà thầu nước ngoài. Thông tư 60 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2012.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2012/TT-BTC thay thế các quy định trước về thuế nhà thầu nước ngoài. Thông tư 60 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2012.

Việt Nam áp dụng chính sách thuế nhà thầu đối với các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam mà không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Theo quy định hiện hành về thuế NTNN thì trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam sẽ thuộc đối tượng chịu thuế NTNN.

Thông tư 60 vẫn giữ nguyên quy định này và hướng dẫn cụ thể là các trường hợp sau cũng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài).
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms).

Quảng cáo, tiếp thị trên internet, đào tạo trực tuyến cũng thuộc đối tượng chịu thuế NTNN mặc dù trước đây có ý kiến cho rằng các dịch vụ này được cung cấp ngoài Việt Nam và vì thế không thuộc đối tượng chịu thuế NTNN.

Dịch vụ môi giới thực hiện ở nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế NTNN.

Thuế suất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng ấn định đối với dịch vụ khoan dầu khí tăng từ 5% lên 7%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) ấn định đối với một số hoạt động kinh doanh như sau:ỚI VỀ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Hoạt động

Thuế sut thuế TNDN

Cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP

1%

Cho thuê giàn khoan

5%

Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino

10%

Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng

 

Leave a Reply