Làm việc trong khu kinh tế được giảm 50% thuế thu nhập

– Từ 20-10-2014, người làm việc trong khu kinh tế – đang chịu thuế thu nhập cá nhân – sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập tạm nộp và thuế thu nhập phải nộp, theo thông tư (128) của Bộ Tài chính vừa ban hành.

Cụ thể, đối tượng được giảm thuế là những cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý, cơ quan quản lý Nhà nước tại khu kinh tế, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

Đồng thời, những cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức hoặc cá nhân ngoài khu kinh tế nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế (để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký với đơn vị trong khu kinh tế) cũng thuộc đối tượng được giảm thuế.

Đối tượng được giảm thuế còn bao gồm cả những cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế.

Theo thông tư này, thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc cho các đơn vị trong khu kinh tế; và thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế.

Ngoài ra, thông tư còn quy định những cá nhân kinh doanh tại khu kinh tế trước ngày 01-01-2009 có phát sinh thu nhập từ kinh doanh đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết ngày 31-12-2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển sang được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân cho hết thời gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

 

Tải nội dung Thông tư

Tin liên quan