Dự thảo Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thực hiện chương trình triển khai Luật Kế toán 2015 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017, Bộ Tài chính đang trình dự thảo Thông tư Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

 

Theo tin thần triển khai quản lý việc hành nghề và cung cấp dịch vụ kế toán (DVKT) của các đơn vị/ hộ kinh doanh DVKT tại Việt Nam, sắp tới đây (cụ thể là từ năm 2017), việc quản lý hành nghề DVKT sẽ được BTC trực tiếp đứng ra thực hiện thay vì ủy quyền cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) như hiện nay. Chính vì thế, BTC đang dự thảo cùng lúc 02 Thông tư liên quan đến việc quản lý hành nghề dịch vụ kế toán để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân đang hành nghề DVKT và sắp tới đây BTC cũng sẽ tổ chức Hội thảo để lắng nghe ý kiến từ các Đơn vị/ cá nhân hành nghề.

 

– Thông tư về đăng ký, quản lý và công khai danh sách Kế toán viên hành nghề; (Quý vị có thể tham khảo thêm nội dung Đồng Hưng đã tham gia góp ý)

 

Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

 

Theo đó, BTC đã quy định khá rõ rành từng trường hợp cụ thể liên quan đến thời gian, nội dung chương trình cập nhật kiến thức, các đối tượng bắt buộc phải tham gia CNKT hàng năm, DN DVKT nào được phép tổ chức CNKT cho người hành nghề,…

 

Mục đích chính của BTC trong việc triển khai cùng lúc 02 Thông tư trên là nhằm từng bước trấn chỉnh lại chất lượng DVKT đang rất hỗn loạn tại Việt Nam. Qua đó cũng nhằm thực hiện một số nội dung cam kết hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

 

Quý vị quan tâm vui lòng tải toàn bộ nội dung 02 Thông tư trên về tham khảo và tham gia đóng góp ý kiến để khi ban hành, Thông tư được đi vào cuộc sống.

Tin liên quan