Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2016, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán 2015. Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến bản dự thảo này.

 

Đây là văn bản rất quan trọng liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày của ACE làm kế toán, các ACE làm nghề nên dành chút thời gian tham khảo và có ý kiến tham gia đóng góp để giúp cho Nghị định được phù hợp nhất khi triển khai vào thực tế!

 

Vui lòng tải bản dự thảo về tham khảo!

Tin liên quan