Dự thảo Nghị định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2016, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán 2015, theo đó Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. 

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến Bản dự thảo này. Đây là văn bản rất quan trọng liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày của ACE làm kế toán tại các đơn vị, các doanh nghiệp có lợi ích công chúng thuộc mọi thành phần kinh tế, các ACE làm nghề, các tổ chức Nghề nghiệp,.. Quý vị nên dành chút thời gian tham khảo và có ý kiến tham gia đóng góp để giúp cho Nghị định được phù hợp nhất khi triển khai vào thực tế!

 

Xem toàn bộ nội dung bản dự thảo!/strong>

Tin liên quan