Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi)

Quý vị quan tâm vui lòng tải nội dung tài liệu tham khảo và đóng góp ý kiến (nếu cần). Tài liệu gồm:

 

1. Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) lần 3; và

2. Dự thảo Tờ trình Bộ Tài chính gửi Chính phủ (lần 3).

Tin liên quan