Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi

Chúng tôi xin đính kèm dưới đây toàn bộ nội dung mới nhất của Bản dự thảo sửa đổi – Bản chính thức trình Quốc hội trong kỳ hợp thứ 10-QH13 để Quý vị nghiên cứu và cho ý kiến.

Hiện tại, chúng ta vẫn còn cơ hội để tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung sửa đổi vì Luật này vẫn chưa được thông qua. Hy vọng Quý vị dành chút thời gian quý báu để chia sẻ ý kiến.

 

Rất mong nhận được ý kiến góp ý!

Nội dung Luật Kế toán sửa đổi

Tin liên quan