Doanh nghiệp FDI phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Doanh nghiệp FDI phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết, căn cứ quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, dự thảo Thông tư quy định: Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 1 tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Điểm khác biệt so với các quy định trước đây là dự thảo Thông tư không quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ vì thực tế quản lý trong thời gian qua cho thấy: Một số trường hợp, các đối tác liên doanh trong doanh nghiệp FDI có thể góp vốn đầu tư, đi vay bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam. Quy định này giúp doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng nguồn vốn hợp pháp bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện góp vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo dự thảo, trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép nơi doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ trước đây để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam theo quy định.

Khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.

Ngoài ra, theo nội dung dự thảo Thông tư, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn điều lệ, vốn đầu tư trực tiếp, vốn tái đầu tư, vốn thanh lý dự án đầu tư do hết thời hạn hoạt động hoặc giải thể trước hạn), vốn chuyển nhượng dự án đầu tư, lãi và chi phí vay nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Trừ một số trường hợp đặc biệt như: Thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam giữa nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú trong doanh nghiệp FDI; Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài BCC phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (thanh lý, giải thể doanh nghiệp trước hạn) hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp FDI.

 

Theo dddn.com.vn

Tin liên quan