DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Dịch vụ dọn dẹp số liệu, hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo BCTC

Nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán các năm trước chưa hoàn thiện, kiểm tra lại toàn bộ việc hạch toán kế toán, tạo nên một hệ thống kế toán an toàn, minh bạch giúp doanh nghiệp tự tin khi tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế.

Dịch vụ dọn dẹp số liệu, hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo Báo cáo tài chính, báo cáo thuế đã được lập trước đó nhưng chưa đảm bảo đúng, đủ theo quy định sẽ giúp doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong hệ thống kế toán đang tồn tại, giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa việc sai phạm khi quyết toán thuế và tạo cho doanh nghiệp một hệ thống kế toán bài bản, xuyên suốt và hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí thuế, đặc biệt hạn chế đến mức thấp nhất việc doanh nghiệp bị truy thu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các công việc chính:

– Rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ từng tháng;

– Cập nhật lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán;

– Thiết lập lại quy trình hạch toán, ghi sổ kế toán;

– Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo qui định;

– Chỉnh sửa số liệu báo cáo tài chính, báo cáo thuế phù hợp với quy định (nếu cần);

– Giải trình số liệu liên quan đến kế toán, thuế cho cơ quan thuế, kiểm toán độc lập hoặc các cơ quan chức năng khác khi cần.

PHIẾU YÊU CẦU BÁO PHÍ DỊCH VỤ

2. Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm

Hàng tháng/quý, ngoài việc Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu – chi quỹ, tập hợp hóa đơn, chứng từ tại thời điểm thì còn công việc liên quan đến báo cáo thuế cho Cơ quan thuế đúng hạn và chính xác.

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng/quý nhằm tới những doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu cần thuê Đại diện làm việc với cơ quan thuế, cung cấp toàn bộ số liệu, giải trình liên quan đến các báo cáo theo luật định. Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng/quý sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cũng như yên tâm về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước.

Chúng tôi thực hiện các công việc cụ thể sau:

– Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng/quý;

– Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý;

– Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN hàng năm;

– Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế, giải trình cho kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.

PHIẾU YÊU CẦU BÁO PHÍ DỊCH VỤ

3. Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm

Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm là dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp đã có nhân viên kế toán hoặc đang thuê dịch vụ khai báo thuế hàng tháng đã thực hiện kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính tháng, quý và báo cáo quyết toán thuế năm.

Chúng tôi thực hiện các công việc cụ thể sau:

– Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán, lập chứng từ bổ sung (nếu cần);

– Lập sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm;

– Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp;

– Lập báo cáo tài chính năm phục vụ cho kiểm toán hoặc báo cáo quyết toán thuế theo luật định;

– Làm việc với kiểm toán giải trình số liệu kế toán (nếu cần);

– Phân tích một số chỉ số tài chính cho doanh nghiệp (nếu cần).

PHIẾU YÊU CẦU BÁO PHÍ DỊCH VỤ

4. Tư vấn thiết lập hệ thống thông tin kế toán

Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý.

Hệ thống là một tập hợp các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau và cùng thực hiện một số mục tiêu nhất định.

Hệ thống thông tin là một hệ thống do con người tạo ra thường bao gồm một tổ hợp các cấu phần máy tính (computer-based components) để thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu để cung cấp các thông tin đầu ra cho người sử dụng.

Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là một hệ thống thông tin để trợ giúp thực hiện các chức năng hoạt động của một tổ chức và trợ giúp quá trình ra quyết định thông qua việc cung cấp cho các nhà quản lý những những thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của đơn vị.

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một cấu phần đặc biệt của hệ thống thông tin quản lý. nhằm thu thập, xử lý và báo cáo các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tài chính.

Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán (AIS) và hệ thống thông tin quản lý được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

Theo cuốn Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information Systems) của Gelinas, Sutton & Oram xuất bản năm 1999

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống thông tin kế toán Doanh nghiệp giúp cho Doanh nghiệp có thể xây dựng, quản lý tốt hệ thống tài chính của mình đồng thời hoàn thiện sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút được các nhà đầu tư, đối tác trong tương lai.

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống thông tin kế toán Doanh nghiệp của Chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán  phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp;

– Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp;

– Tư vấn xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, biểu mẫu chứng từ;

– Tư vấn xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán;

– Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ;

– Tư vấn xây dựng các quy trình hạch toán kế toán, quản lý sổ sách kế toán;

– Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống thông tin kế toán một cách độc lập, chuyên gia tư vấn và cung cấp dịch vụ của chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu về kế toán – thuế có chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt, nhiều kinh nghiệm.

PHIẾU YÊU CẦU BÁO PHÍ DỊCH VỤ

5. Dịch vụ cho thuê Kế toán trưởng:

Theo quy định của luật kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2004, người đảm nhận vị trí Kế toán trưởng trong Đơn vị phải có chứng chỉ kế toán trưởng và chỉ được đứng tên kế toán trưởng cho một đơn vị. Nếu muốn cung cấp dịch vụ cho nhiều đơn vị, phải có chứng chỉ hành nghề kế toán,…

Theo nhu cầu quản lý của bất kỳ Đơn vị nào, Kế toán trưởng luôn là vị trí rất quan trọng quyết định đến sự sống còn của đơn vị, là tay hòm chìa khóa của đơn vị. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng, ngành nghề khác nhau, qui mô khác nhau, người làm Kế toán trưởng phải nắm rõ tình hình của doanh nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và cả các quy định của pháp luật,…

Lựa chọn một Kế toán trưởng đảm bảo các yếu tố trên là không quá khó. Tuy nhiên, chi phí lương sẽ rất cao, Doanh nghiệp vừa và nhỏ nghiệp vụ phát sinh không nhiều gây nhàm chán, không có môi trường tốt để đảm bảo nhân viên gắn bó lâu dài, … Chúng tôi với đội ngủ chuyên gia kế toán nhiều năm kinh nghiệm, thường xuyên được trang bị kiến thức thực tế sẵn sàng đảm nhận vai trò của người đứng đầu bộ máy kế toán cho tất cả mọi loại hình doanh nghiệp thông qua dịch vụ cho thuê Kế toán trưởng rất hiệu quả hiện nay.

Các công việc chính:

– Chịu trách nhiệm rà soát chứng từ, báo cáo kế toán của doanh nghiệp;

– Tư vấn các nguy cơ, rủi ro, sai sót mà doanh nghiệp đang gặp phải;

– Lập các báo cáo phân tích về tình hình tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

– Ký và chịu trách nhiệm trên các chứng từ, báo cáo kế toán đã hợp lệ của doanh nghiệp.

PHIẾU YÊU CẦU BÁO PHÍ DỊCH VỤ

Nếu bạn cần một dịch vụ uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý, hãy LIÊN HỆ ngay với với chúng tôi! Hotline: 091449 3456

Tin liên quan