Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 20 – 23%

Cụ thể, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông sẽ giảm từ mức 25% hiện nay xuống còn 23%. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian, và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) sẽ được áp dụng mức thuế suất là 20%.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế nêu trên là phù hợp với xu hướng chung của các nước trong khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư. Sau khi giảm xuống mức 23%, thuế suất tại Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh so với các nền kinh tế khác (ngang bằng Thái Lan, thấp hơn Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines…) và cũng không gây tác động giảm thu đột ngột, tạo sức ép về cân đối ngân sách, đồng thời không xáo trộn nhiều tới hệ thống chính sách ưu đãi. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa được áp dụng thuế suất thấp hơn so với các trường hợp thông thường sẽ có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh.

1355280915 942482

Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông sẽ giảm từ mức 25% hiện nay xuống còn 23%

"Việc đề xuất áp dụng sớm mức thuế suất 20% cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa có ưu điểm là phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn do đã góp phần thúc đẩy và hỗ trợ cho doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa (chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp trong cả nước); đồng thời cũng không ảnh hưởng lớn tới số thu NSNN do số lượng doanh nghiệp loại này tuy nhiều nhưng tỷ trọng đóng góp NSNN về thuế TNDN lại nhỏ", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Song song với điều chỉnh thuế suất, Dự thảo của Bộ Tài chính cũng bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với một số lĩnh vực, như: doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ hoạt động này, không quy định miễn, giảm thuế TNDN; Bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư mở rộng vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN; Bổ sung thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản; thu nhập từ hoạt động báo in của cơ quan báo chí vào diện được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10%; thu nhập của tổ chức tài chính vi mô vào diện áp dụng thuế suất 20%;…

Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp sau khi bù trừ lãi lỗ giữa thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS), chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có) với nhau mà vẫn còn lỗ thì số lỗ đó doanh nghiệp được bù trừ với thu nhập từ hoạt động SXKD trong kỳ tính thuế.

Quy định này cho phép khắc phục được tình trạng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh BĐS khi thị trường diễn biến xấu, phát sinh lỗ nhưng không xử lý được lỗ gây nợ xấu do doanh nghiệp chuyển nhượng BĐS bị lỗ nhưng theo luật hiện hành không được phép được chuyển lỗ vào thu nhập từ hoạt động SXKD. Trong điều kiện thị trường thuận lợi, doanh nghiệp có thu nhập từ các hoạt động này thì vẫn thực hiện hạch toán riêng để kê khai nộp thuế và chỉ được bù trừ lãi lỗ trong phạm vi các loại thu nhập này với nhau trong kỳ tính thuế.
Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định một số nội dung mới trong việc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, trong đó có nhiều nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm…

Theo taichinhdientu.vn

Tin liên quan