Có được hoàn lại tiền thuế thừa DN phát hiện, điều chỉnh sau thanh tra, kiểm tra không?

MỖI NGÀY 01 TÌNH HUỐNG

Screen Shot 2023 06 27 at 08.11.43
Có một số bạn hỏi tôi:
“Anh ơi, Công ty em có phát sinh trường hợp đã qua thanh tra thuế rồi, cơ quan thuế đã ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, em đã nộp toàn bộ số tiền truy thu và chậm nộp nhưng nay em phát hiện có sai sót anh cho em hỏi:
– Công ty em có được phép điều chỉnh lại khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra không? và
– Nếu điều chỉnh sẽ làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp của Công ty em xuống hơn 1 tỷ đồng. Như vậy, Công ty có được hoàn lại số tiền này không?”
MỘT CÂU HỎI THẤY ĐƠN GIẢN NHƯNG
Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 47 Luật quản lý thuế 2019 thì sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra Công ty em vẫn có quyền điều chỉnh bình thường.
Theo đó cần thực hiện theo nguyên tắc:
+ Nếu điều chỉnh làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế: làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế tuỳ theo các trường hợp cụ thể được quy định tại các điều 142 và 143;
+ Nếu điều chỉnh làm giảm nghĩa vụ thuế: làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
Như vậy theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 thì:
– Công ty của bạn hoàn toàn được điều chỉnh ngay cả khi cơ quan thuế đã ban hành kết luật thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra; và
– Luật quản lý thuế 2019 cũng cho phép công ty của bạn điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp nhưng phải bằng con đường giải quyết khiếu nại.
Như vậy, xét về mặt câu chữ của Luật thì việc bạn được điều chỉnh giảm số tiền thuế phải nộp khi cơ quan thuế đã ban hành kết luật thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra và cũng có thể được giải quyết hoàn lại phần nộp dư cho Công ty của bạn.
Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi nếu hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật hiện hành thì việc điều chỉnh và muốn lấy lại số tiền này còn khó hơn lên trời vì…

===> Tưởng đường 02 chiều té ra chỉ là 01 chiều thôi!

Tin liên quan