Dịch vụ kế toán, thuế tại Tây Ninh

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là một công ty được thành lập từ năm 2004. Đồng Hưng là một trong số ít các đơn vị hành nghề dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Với…

Dịch vụ kế toán, thuế tại Cần Giờ

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là một đơn vị dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam. Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế chất lượng và hiệu quả nhất hiện nay. Công ty đã nhận nhiều bằng khen từ VAA cho chất lượng dịch vụ tốt nhất từ năm 2010 đến nay.

Dịch vụ kế toán tại Củ Chi

DHCO

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là một đơn vị dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam. Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế chất lượng và hiệu quả nhất hiện nay. Công ty đã nhận nhiều bằng khen từ VAA cho chất lượng dịch vụ tốt nhất từ năm 2010 đến nay.

Dịch vụ kế toán, thuế tại Sóc Trăng

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng là một đơn vị dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam. Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế chất lượng và hiệu quả nhất hiện nay. Công ty đã nhận nhiều bằng khen từ VAA cho chất lượng dịch vụ tốt nhất từ năm 2010 đến nay.

Accounting Services Package

1382462986

Prepare for initial tax profile Prepare invoice registration process, Consulting Invoice print Providing accounting software based on Ministry of Finance’s standard Prepare document of accounting Prepare accounting books Prepare monthly, quarterly and yearly tax reports Prepare year financial statements and Tax settlement Storage document of accounting Prepare and submit documents for VAT refund Explain in…