Chiêu sinh lớp ôn thi Kế toán viên hành nghề năm 2017

gv

Kính gửi: Anh/Chị Kế toán – Những ai mong muốn có được chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán (APC) trong năm 2017.

Theo qui định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13, cá nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán thông qua kỳ thi tuyển hàng năm do Bộ Tài chính tổ chức.