Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật kế toán lần 6 (Bản chính thức trình QH)

Chúng tôi xin đính kèm dưới đây toàn bộ nội dung mới nhất của Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 – Bản chính thức trình Quốc hội trong kỳ hợp vừa qua để Quý vị nghiên cứu và cho ý kiến.

 

Hiện tại, chúng ta vẫn còn cơ hội để tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung vì Luật này vẫn chưa được thông qua. Hy vọng Quý vị dành chút thời gian quý báu để chia sẽ ý kiến.

 

Mọi đóng góp có thể gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc điện thoại 091 449 3456.

 

Rất mong nhận được ý kiến góp ý!

 

TẢI NỘI DUNG DỰ THẢO

 

Tin liên quan