Không xác định

Bạn vui lòng xem nội dung bên dưới: – Tại điểm 1, Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các…

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của BTC hướngd ẫn về thuế GTGT thì hàng hóa khuyến mãi không phải tính thuế GTGT, Khi kê khai thuế GTGT, hóa đơn xuất hàng khuyến mãi không kê trên Bảng kê 01-1/GTGT,…

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN; + Trường hợp Công ty có khoản tiền phạt do vi phạm Hợp đồng kinh tế thì khoản tiền phạt này được tính vào chi…

Công ty TNHH MCTech

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: – Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định : “Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành…

Công ty TNHH I.D.K ViNa

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân: + Tại khoản 4, Mục II, Phần A quy định: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản tiền lãi nhận được…

Công ty TNHH Thiên Nhẫn

Trả lời: Chào bạn vấn đề này là vước mắc chung của rất nhiều đơn vị. Sau khi hỏi trực tiếp Bộ Tài chính, chúng tôi chuyển câu trả lời đến bạn như sau: Trả lời của Bộ Tài chính: Nhà nước không bao giờ gây ra việc phức tạp, tốn kém chi phí cho…

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Thuế thu nhập cá nhân và TT 84/2008 TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết Nghị định 100/2008/NĐ-CP, thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH…

Công ty TNHH Phú Huê

Chào bạn, Liên quan đến nội dung của bạn chúng tôi trả lời như sau: – Tại công văn số 4974/TCT-CS ngày 25/12/2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoạt động gia công có hướng dẫn: “…, hoạt động gia công trong đó bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao…