1.19K views
0

Các chuyên gia cho em hỏi lương giám đốc Công ty TNHH MTV có tham gia điều hành hoạt động kinh doanh có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chị thuế TNDN không? Theo em biết thì Tổng cục thuế có 02 Công văn hướng dẫn trái ngược nhau: CV4568/TCT-TNCN thì được trừ, CV727/TCT-CS thì không được trừ. Vậy làm theo hướng dẫn nào cho đúng quy định để khi cơ quan thuế quyết toán không bị lọai trừ chi phí này? Xin chân thành cảm ơn!

Add a Comment

(1) Answer

0

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đang rất nóng trên mạng hiện nay.

TRƯỚC TIÊN TÔI KHẲNG ĐỊNH “LƯƠNG CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÀ NGƯỜI NÀY CÓ THAM GIA ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ”

Còn lý do tại sao xin phép cho chúng tôi không trình bày vì đây là vấn đề khá nhạy cảm Quý vị nào vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Chúc bạn thành công!

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.