1.31K views
0

Kính gửi Qúy công ty
Doanh nghiệp chúng tôi hiện là nhà phân phối sữa Vinamilk.Hằng năm qua tết âm lịch công ty thường tăng giá sữa. Như vậy hàng tồn trong kho vẫn còn giá cũ nhưng khi bán cho khách hàng thì bán theo giá mới công ty tăng. Vậy Doanh Nghiệp tôi phải xác định giá vốn như thế nào? vì theo quy định của công ty thì giá mua vào và bán ra phải bằng nhau. Vậy khoảng chêch lệch giá đó phải đưa vào đâu?
Kính nhờ Qúy công ty giải đáp giúp.

Add a Comment
0

Lời đầu tiên thay mặt Công ty cám ơn Quý khách đã tin tưởng và đặt câu hỏi. Chúng tôi trả lời nội dung câu hỏi của Quý Công ty như sau:

– Theo Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

Như vậy, theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP thì việc cơ quan thuế tính lại tỷ lệ cho tất cả các khoản chi phí (kể cả chi phí doanh nghiệp đã hạch toán riêng) cho từng hoạt động ưu đãi và không ưu đãi để xác định thuế TNDN là chưa đúng theo hướng dẫn của Chính phủ. Bạn cung cấp nội dung trên cho cán bộ thuế để họ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh!

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.