1.04K views
0

Kính gửi Quý Công ty,

Công ty chúng tôi là một công ty 100% nước ngoài đăng ký kinh doanh tại KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trên giấy phép đầu tư của chúng tôi có đăng ký hoạt động 02 lĩnh vực chính: Sản xuất tôn và xà gồ. Lĩnh vực sản xuất tôn được ưu đãi miễn, giảm thuế, xà gồ áp dụng thuế xuất phổ thông. Hiện nay chúng tôi đang giải trình cho thanh tra thuế các năm 2008-2011, trong quá trình thanh tra có phát sinh trường hợp sau:

Trong năm 2010 công ty có tách riêng doanh thu, giá vốn cho 02 hoạt động trên nhưng phần chi phí khác liên quan đến bán hàng, quản lý không tách riêng được cho từng hoạt động. Khi lập tờ khai quyết toán thuế 2010 chúng tôi đã tiến hành phân bổ phần chi phí không tách riêng này, phần đã tách chúng tôi giữ nguyên theo thực tế. Khi thanh tra thuế cán bộ thuế xác định lại phần chi phí liên quan đến từng hoạt động và tiến hành phân phổ lại theo tỷ lệ cho toàn bộ chi phí phát sinh (bao gồm cả giá vốn đã tách riêng)làm phát sinh một khoản thuế TNDN rất lớn (cán bộ thuế giải thích là áp dụng theo Thông tư 130/2008/TT-BTC. Xin Quý Công ty tư vấn cho chúng tôi, việc xác định theo tỷ lệ doanh thu cho toàn bộ các khoản chi phí (bao gồm cả chi phí công ty đã tách riêng theo từng hoạt động)như vậy có đúng quy định không? Có văn bản nào liên quan hướng dẫn việc tính lại chi phí này không? Vui lòng trích dẫn văn bản liên quan (nếu có).

Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý Công ty, Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng,

Add a Comment

(0) Answers

Write your answer.