1.08K views
0

Công ty tôi chuyên mua bán mặt hàng ổ đĩa cứng (dùng cho máy vi tính) hiệu Hitachi. Công ty vừa bán buôn và cũng có bán lẻ cho khách hàng nhưng chủ yếu là bán buôn. Chính sách bán buôn của công ty đối với khách hàng bán buôn là: khách hàng phải bán sản phẩm theo giá niêm yết của công ty. Do đó, giá bán của công ty cho các khách hàng là đối tượng bán buôn sẽ thấp hơn giá công ty niêm yết (là giá bán lẻ). Công ty có chính sách bảo vệ giá cho khách hàng bán buôn: khi giá thị trường giảm so với giá công ty niêm yết, công ty sẽ bù phần chênh lệch giá căn cứ trên biên bản kiểm kê kho số lượng hàng tồn còn lại của đơn hàng trước tại thời điểm giá giảm. Phần giảm giá của lượng hàng còn tồn lại của đơn hàng trước sẽ được trừ trực tiếp vào giá của đơn hàng sau. Khi xuất hóa đơn bán hàng cho đơn hàng sau, giá bán là giá đã trừ giá giảm của đơn hàng trước. Do đó, khi xuất hóa đơn và trừ trực tiếp vào giá bán làm phát sinh một số khách hàng có giá bán thấp hơn giá vốn của công ty.

Xin Quý Công ty hướng dẫn giúp:
– Trường hợp công ty phải bảo vệ giá cho khách hàng bán buôn như trình bày nêu trên, việc trừ trực tiếp phần giảm giá vào đơn hàng sau có đúng hay không? Nếu chưa đúng thì doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (về thủ tục và chứng từ?

– Doanh nghiệp có phải đăng ký với Sở Công Thương Tp.HCM về việc bảo vệ giá này không? Vì đây là thỏa thuận trong hợp đồng giữa 2 bên và công ty cũng không thể nào biết trước được khi nào giá giảm và sẽ giảm trong bao lâu để đăng ký trước.

Công ty rất mong nhận được sự hướng dẫn cụ thể của Quý Công ty để chúng tôi thực hiện cho đúng.

Xin chân thành cám ơn.

Add a Comment

(1) Answer

0

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

– Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định :
“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”
Trường hợp Công ty theo trình bày áp dụng hình thức bán hàng cho khách hàng (đại lý bán buôn) giảm giá bán, chiết khấu thương mại thì trước khi thực hiện chương trình giảm giá bán Công ty liên hệ với Sở công thương TP.Hồ Chí Minh để được hướng dẫn theo thẩm quyền. Khi Công ty áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại thì Công ty lập hoá đơn theo quy định nêu trên.

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.