1.02K views
0

DN tôi là DN 100% vốn nước ngoài, có vay tiền của công ty mẹ (công ty mẹ không phải là tổ chức tín dụng), đã đăng ký kế hoạch trả nợ vay với ngân hàng NN. Hàng quý, công ty tôi sẽ trả tiền lãi cho công ty mẹ theo hợp đồng thỏa thuận. Khi thanh toán, tôi có khấu trừ tiền thuế TNDN. Nay theo công văn số 608/VPCP-KTTH ngày 04/02/2012 và thông tư 06/20120/TT-BTC ngày 11/01/2012 thì doanh nghiệp tôi có phải khấu trừ thêm thuế GTGT và kê khai nộp thuế nhà thầu thay công ty mẹ không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Quý Công ty. Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.

Add a Comment
0

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trường hợp Công ty vay tiền của Công ty mẹ ở nước ngoài (không phải là tổ chức tín dụng) thì phải kê khai nộp thuế TNDN, GTGT nhà thầu thay cho Công ty mẹ theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BTC (hiệu lực thi hành từ ngày.01-03-2012).

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.