1.13K views
0

Theo thông tư 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi bổ sung thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, khi xuất hàng khuyến mại, DN không tính thuế GTGT. Vậy khi khai thuế GTGT, hóa đơn này sẽ được kê khai ở nội dung nào trên bảng 01-1 (Hàng hóa, DV chịu thuế suất 0% hay không chịu thuế) và toàn bộ số thuế GTGT đầu vào trong kỳ có được khấu trừ toàn bộ hay tính theo tỉ lệ (giả sử trong kỳ không có bán mặt hàng nào không chịu thuế GTGT).

Rất mong nhận được sự hồi âm của Quý Công ty để Doanh nghiệp thực hiện kê khai đúng. Xin chân thành cám ơn.

Add a Comment
0

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của BTC hướngd ẫn về thuế GTGT thì hàng hóa khuyến mãi không phải tính thuế GTGT,

Khi kê khai thuế GTGT, hóa đơn xuất hàng khuyến mãi không kê trên Bảng kê 01-1/GTGT, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua để khuyến mãi phục vụ cho hoạt động KD chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào .

Trân trọng kính chào ./.

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.