958 views
0

Theo thông tư số 134/2007 ngày 23/11/07qui định chi tiết thi hành luật thuế TNDN thì phạt vi phạm hành chánh không được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế. Công ty tôi vừa mới bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, số tiền cũng tương đối lớn nên Giám đốc công ty tôi (người nước ngoài) muốn biết chính xác khoản tiền phạt này công ty chúng tôi có được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?

Ngoài ra, công ty tôi thường có nhân viên đi công tác xa (bằng máy bay). Vậy chi phí vé máy bay nếu không có cuốn vé, chỉ có phiếu thu tiền của đại lý bán vé thì có được tính vào chi phí hợp lí không?

Rất mong nhận được sự hồi âm từ Quý Công ty. Xin chân thành cám ơn.

Add a Comment

(1) Answer

0

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;
+ Trường hợp Công ty có khoản tiền phạt do vi phạm Hợp đồng kinh tế thì khoản tiền phạt này được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của Công ty.
+ Trường hợp Công ty mua vé máy bay cho nhân viên đi công tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì căn cứ để tính vào chi phí hợp lý là vé máy bay cùng với Phiếu thu tiền cước vận chuyển (theo mẫu kèm theo Thông tư số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007) ghi đầy đủ các chỉ tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty.
Trân trọng kính chào.

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.